Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli

Bezpieczeństwo COVID

Praca przedszkola zostaje wznowiona od 18 maja 2020 r. O możliwości opieki nad dziećmi w przedszkolu  mogą zabiegać rodzice obojga pracujący, którzy nie są w stanie pogodzić opieki nad dzieckiem z pracą zawodową.  Rodzice, którzy zadeklarowali konieczność sprawowania opieki  nad dzieckiem przez przedszkole, zobowiązani są do zapoznania się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 oraz z wrpowadzonymi zmianami w formie aneksów do procedur.

- ANEKS NR 1 - zmiany do procedur obowiązujące od 8 czerwca 2020 r. 

- ANEKS NR 2 - zmiany do procedur obowiązujące od 6 lipca 2020 r.

ANEKS NR 3- zmiany do procedur obowiązujące od 1 września 2020 r.

Rodzice, którzy przyprowadzą dziecko do przedszkaola w pierwszym dniu, ZOBOWIĄZANI SĄ do przyniesienia wypełnionej DEKLARACJI oraz OŚWIADCZENIA.

                                                                                                                                                                                                    Dyrektor przedszkola Anna Wnuk

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania"

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

DEKLARACJA

OŚWIADCZENIE