Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli

Rekrutacja 2023/2024

UWAGA RODZICE!!

        Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie :
od 06 marca 2023 r. od godz. 8.00 do 20 marca 2023 r. do godz. 15.00

 

Rodzice dzieci, które aktualnie uczeszają do przedszkola składają

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6.

Deklaracje będzie można otrzymać w przedszlolu od 27 lutego 2023 r.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora do dnia 03 marca 2023 r.

    Adres strony dla zainteresowanych Rodziców:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola
  (strona będzie aktywna od 6 marca 2023 r.)

Film dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach: https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

 

Do Przedszkola nr 6 będą przyjmowane dzieci z różnych roczników.
Może zaistnieć sytuacja niezależna od przedszkola, że w grupie 3 - latków będą umieszczone dzieci 4,5 -  letnie
lub  w grupie 6 - latków dzieci młodsze.

   

Uchwały i zarządzania w sprawie rekrutacji

Uchwała nr LXVIII/603/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola
 
Uchwała nr LXVIII/604/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola
 
Zarządzenie Nr 29/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
 
Zarządzenie Nr 30/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2023/2024
 

 

 

Podano do wiadomości publicznej 31. 01. 2023 r.

dyrektor Przedszkola nr 6 w Stalowej Woli Anna Wnuk