Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli

Rekrutacja 2024/2025

Drodzy Rodzice!

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie:

od 30.05.2024 r. od godz. 8.00 do 13.05.2024 r. do godz. 15.00

W celu zapisania dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny należy wejść na stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola/News

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6.

Deklarację będzie można otrzymać w przedszkolu.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora od 04.03.2024 r. od godziny 8:00 do 08.03.2024 r. do godziny 15:00.

 

Dzieci 6- letnie nie ponoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, płacą tylko za wyżywienie.

  Może zajść sytuacja niezależna od przedszkola, że dzieci 3-letnie, będą w grupie razem z dziećmi 4-letnimi lub 5-letnimi tzw. „grupa mieszana“.

Uchwały i zarządzania w sprawie rekrutacji

Uchwała nr LXVIII/603/17 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola
Zarządzenie w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
Zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego
 
 

Dyrektor Przedszkola nr 6 w Stalowej Woli Anna Wnuk