Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli

Nasze sukcesy

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - 2019/2020

Jako przedszkole promujące zdrowie od lat troszczymy sie o naszych wychowanków. Dbamy oto, aby kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie, zachęcamy do zdrowego stylu życia oraz stworzyamy wychowankom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, włączamy edukację zdrowotną do programu nauczania przedszkola z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, wyposażamy wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzymy zdrowei bezpieczne środowisko, a także włączamy do działań przedszkola służbę zdrowia, dietetyków.

W związku z powyższym w 2006 r. nasze przedszkole zostało włączone do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Działąc na rzecz zdrowia poszerzaliśmy naszą wiedzę , dzieci, pracowniów i rodziców na temat zdrowego stylu zycia, czego efektem było przyłączenie w 2010 r. naszej placówki  do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

  Nasze przedszkole w dalszych ciągu, w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród całej społeczności przedszkolnej. Prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną, włącza do działań prozdrowotnych dzieci, rodziców i pracowników.