Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli

Historia przedszkola

      Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest miasto Stalowa Wola. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

     Przedszkole powstało 2 września 1974 roku, na powstałym wówczas osiedlu Lasowiaków. Było szóstym przedszkolem na   terenie Stalowej Woli, którego dyrektorem została pani Janina Dryja. Obowiązki pełniła do roku 1991, następnie do roku 2017 funkcję dyrektora objęła pani mgr Teodozja Litwin. Obecnie stanowisko to powierzono pani mgr Annie Wnuk.

    Na początku baza materialna przedszkola była skromna. Wybudowane przez Niżańskie Przedsiębiorstwo Budowlane przedszkole    posiadało tylko symboliczny plac zabaw. Dzięki zaangażowaniu  pani dyrektor Teodozji Litwin i pomocy rodziców zagospodarowano plac przy przedszkolu: zasiano trawę, pokryto asfaltem część placu, założono klomby kwiatowe, zainstalowano urządzenia do zabawy. Ogród przedszkolny jeszcze wiele razy przechodził przebudowę, a od kilku lat posiada nowe estetyczne i posiadające atesty urządzenia do zabawy. Przestronny i ładny ogród stanowi ważne miejsce w życiu przedszkola i zdobywaniu doświadczeń przez dzieci.

     Placówka początkowo miała 4 sale z pełnym zapleczem sanitarnym, z czasem zaś przystosowano jeszcze jedno pomieszczenie. Duże i jasne pomieszczenia dzięki systematycznej modernizacji wnętrz, stałemu wzbogacaniu wyposażenia sal w sprzęty, zabawki, środki dydaktyczne, pomoce naukowe,a także dzięki dużemu zaangażowaniu personelu zmieniano w funkcjonalne i estetyczne sale zajęć. Wystrój sal zmienia się w zależności od pór roku i omawianych tematów kompleksowych.

     W naszym przedszkolu każdemu dziecku zapewniamy fachowy nadzór nad prawidłowym rozwojem osobowym, intelektualnym i społecznym, rozwijanie talentów, a przede wszystkim radosną zabawę wśród rówieśników. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo, dajemy mu możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, działania. Kształtujemy w dziecku szeroko pojętą samodzielność, która przejawia się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Oferujemy bezpieczne, zdrowe i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu.

     Bardzo ważne jest dla nas to, aby w procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu, rodzice brali aktywny udział, by istniała efektywna i oparta na partnerstwie współpraca między nauczycielami a rodzicami. Dzięki bliskim i stałym kontaktom obie strony, zarówno rodzice jak i nauczyciele, mogą czerpać wiele korzyści.