Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli

Archiwum

Ubezpieczenie

W nadchodzącym roku szkolnym przedszkole nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie posiadają ubezpieczenia rodzinnego mogą skorzystać z oferty zamieszczonej poniżej.

Drodzy Rodzice,

Kancelaria Supra Brokers S.A. mając na uwadze uzyskanie najlepszej oferty ubezpieczeniowej, przeprowadziła z pełnomocnictwa Miasta Stalowa Wola procedurę wyboru takiego zakładu ubezpieczeń, który zapewni Państwa dzieciom najlepszą możliwą do osiągniecia ofertę ubezpieczeniową. Ma ona zapewnić zarówno szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej jak i zagwarantować Wam nieodpłatne wsparcie naszej kancelarii w przypadku likwidacji szkód. Oferta uzyskana dzięki naszemu działaniu jest ofertą niestandardową, dopasowaną do Państwa potrzeb z możliwością wyboru jednego z czterech wariantów. Zakładem ubezpieczeń, który spełnił wszystkie wymagania jakie zostały przed nim postawione, dotyczące wysokich parametrów ubezpieczenia zostało Towarzystwo Ubezpieczeniowe Uniqa.

Szanowni Państwa dajemy Wam, jako nowatorskie rozwiązanie, możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia, wyboru wariantu, zgłoszenia szkody, poprzez portal internetowy. Eliminuje to wiele dotychczasowych kłopotów organizacyjnych z tym związanych.

Poniżej przesyłamy link do naszej strony internetowej:

www.nnw24.pl

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem, Panem Jakubem Stańko: 785 833 818

Z wyrazami szacunku

Supra Brokers S.A.

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE

Drodzy Rodzice!!!
Zebrania organizacyjne w naszym przedszkolu odbędą się według następującego harmonogramu:

gr. Misie – wtorek - 8.09 godz. 16.00
gr. Biedronki – wtorek - 8.09 godz. 16.00
gr. Wiewiórki – środa - 9.09 godz. 16.00
gr. Krasnale – środa - 9.09 godz. 16.30
gr. Pszczółki – czwartek - 10.09 godz. 16.00
Zebranie trójek grupowych – czwartek -10.09 godz. 17.00
Ważne: Na spotkanie należy przyjść w maseczkach zakrywających nos i usta. Prosimy o przybycie tylko jednego rodzica, bez dziecka.

WAŻNE

Kolejny etap rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Stalowa Wola  na rok szkolny 2020/2021

W dniu 20 kwietnia 2020 roku, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych  przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Stalowa Wola zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do tych placówek
w rekrutacji na nowy rok szkolny. Ponadto do rodziców/opiekunów prawnych zostaną wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki
w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od  21.04.2020r. do 24.04.2020r.

Z uwagi na ograniczone możliwości bezpośredniego komunikowania się z placówką, w celu potwierdzenia woli wystarczy informacja przesłana e-mailem z adresu wskazanego przez rodzica we wniosku  jako adres kontaktowy.

Treść e-maila:

Potwierdzam, że moje dziecko ………… (imię i nazwisko) ……………… w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do Przedszkola/Oddziału Przedszkolnego nr …………………… zadeklarowanego we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

(imię i nazwisko rodzica)

Adresy e-mail przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, na które należy przesłać wiadomość znajdują się na stronach internetowych placówek. Aktualnie forma papierowa oświadczenia nie jest wymagana, uzupełnienie dokumentacji papierowej nastąpi w późniejszym terminie.

Uwaga! Brak potwierdzenia woli przyjęcia do danej placówki w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.